Metoda biorezonansu

W trakcie wieloletnich badań nad działaniem fal elektromagnetycznych stwierdzono, że wszystko, co materialne (czyli cała materia żywa i nieożywiona) wytwarza pole elektromagnetyczne i posiada charakterystyczny dla siebie wzorzec częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych.

Każdy człowiek posiada indywidualne spektrum drgań elektromagnetycznych, które obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz. Drgania harmoniczne (prawidłowe) są emitowane przez każdy zdrowy organ i komórkę w ludzkim ciele. Drgania prawidłowe mogą zostać zakłócone i zniekształcone przez obecność w organizmie człowieka różnego rodzaju obciążeń organicznych (tj. bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, pleśnie, inne toksyny, alergeny) i nieorganicznych (tj. metale, w tym metale ciężkie, pestycydy, przemysłowe środki chemiczne).

linia

 

Jeśli drgania prawidłowe (harmoniczne) są zniekształcone przez obecność wyżej wymienionych obciążeń, w organizmie człowieka powstają drgania patologiczne (dysharmoniczne), które w dłuższym okresie mogą doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu również na poziomie biochemicznym, a w efekcie do powstania różnego rodzaju dolegliwości i chorób przewlekłych.

Elektromagnetyczna natura drgań wytwarzanych przez dany organizm umożliwia ich odbieranie z powierzchni skóry za pomocą specjalnych elektrod, a następnie przesłanie za pomocą przewodów do aparatu terapeutycznego.

Tzw. drgania własne czyli impulsy elektromagnetyczne charakterystyczne dla danej osoby są przekazywane od osoby do urządzenia BICOM OPTIMA za pomocą różnego rodzaju elektrod przykładanych do ciała. Pole elektromagnetyczne elektrod jest niewielkie. W aparacie drgania patologiczne są przetwarzane w drgania terapeutyczne i dalej przekazywane z powrotem z urządzenia do organizmu osoby, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne), a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

Fizyczne właściwości fal elektromagnetycznych oraz możliwość wygaszania patologicznych fal elektromagnetycznych poprzez ich lustrzane odbicie ("mirror-image") wykorzystał w 1977 roku niemiecki lekarz Franz Morell oraz inżynier elektroniki Erich Rasche, tworząc urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowych o nazwie MORA. Następnie w niemieckim Institut für Regulative Medizin Regumed (dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu "Bio-Communication"). Obecnie najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie tego typu na świecie, to model BICOM OPTIMA. W całej Polsce działa kilkanaście urządzeń tej klasy.

Aparat BICOM OPTIMA posiada ponad 1300 programów terapeutycznych, które można ze sobą łączyć w łańcuchy kilku programów stosowanych w czasie 1 sesji terapeutycznej w celu osiągnięcia optymalnych wyników terapii.

Ma bardzo szerokie zastosowanie w przypadku różnorodnych schorzeń przewlekłych m.in.

 • schorzeń skóry
 • układu krążenia
 • układu ruchu
 • układu pokarmowego
 • układu moczowego

W stanach ostrych konkretnych narządów można stosować:

 • terapie przeciwbólowe lub działające przeciwzapalnie

Ponadto możliwe są:

 • terapie oczyszczające (detox poszczególnych organów)
 • terapii nałogów (nikotyna, alkohol, kawa, cukier i inne używki)
 • terapie eliminacji obciążeń organizmu (wcześniej wykrytych patogenów)
 • odczulanie wykrytych alergenów

 

ZALETY TERAPII METODĄ BIOREZONANSU:

Terapie metodą biorezonansu są:

 • bezbolesne
 • bezinwazyjne
 • całkowicie bezpieczne dla organizmu (nie są dodawane żadne sztucznie wytworzone częstotliwości, a jedynie te, które odbierane są z organizmu pacjenta są odpowiednio modyfikowane)
 • mogą być z powodzeniem stosowane nawet u bardzo małych dzieci, już od 2-ego miesiąca życia
 • nie wymagają rezygnacji z przyjmowania dotychczas stosowanych leków