Biorezonans

Biorezonans jest metodą bezbolesną, bezinwazyjną i całkowicie bezpieczną. Może być stosowana nawet u bardzo małych dzieci – już od drugiego miesiąca życia. Terapia metodą biorezonansu nie wymaga także rezygnacji z przyjmowania dotychczas stosowanych leków. Każdy człowiek posiada indywidualne spektrum drgań elektromagnetycznych, jeśli drgania prawidłowe są zniekształcone, w organizmie człowieka powstają drgania patologiczne, które w dłuższym okresie mogą doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu również na poziomie biochemicznym, a w efekcie do powstania różnego rodzaju dolegliwości i chorób przewlekłych.

Elektromagnetyczna natura drgań wytwarzanych przez dany organizm umożliwia ich odbieranie z powierzchni skóry za pomocą specjalnych elektrod, a następnie przesłanie za pomocą przewodów do aparatu terapeutycznego. W aparacie drgania patologiczne są przetwarzane w drgania terapeutyczne i dalej przekazywane z powrotem z urządzenia do organizmu osoby, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio, a dysharmoniczne ujemnie, są więc inwertowane.