INFORMACJE O ALERGII

biorezonans-alergia

Reakcje alergiczne mogą się rozwijać w tak wielu organach, że niemal przy każdym   niepokojącym objawie trzeba brać pod uwagę także możliwość występowania alergii

Możliwe objawy reakcji alergicznych:

 • symptomy ogólne: zmęczenie, spadek wydolności, uczucie zimna, zawroty, wahania ciężaru ciała
 • objawy skórne: wysypki (plamkowa, grudkowa, pokrzywkowa itp.), obrzęk Quinckego, świąd, atopowe zapalenie skóry (AZS)
 • podrażnienie błon śluzowych: nieżyt nosa, kichanie, zapalenie spojówek, pieczenie oczu, kaszel, astma oskrzelowa
 • objawy żołądkowo jelitowe: uczucie pełności, zapalenie błony śluzowej żołądka
  i jelit ,biegunki, wzdęcia, zespół Roemhelda, colitis pod różnymi postaciami
 • objawy ze strony serca i układu krążenia: skoki ciśnienia tętniczego krwi, utraty przytomności, tachykardia, extrasystolia
 • objawy ze strony pęcherza moczowego: wielomocz, utrudnienia w oddawaniu moczu, pęcherz moczowy neurogenny, skłonności do infekcji dróg moczowych
 • objawy mięśniowo-stawowe: bóle mięśni, dolegliwości reaumatyczne
 • objawy psychiczne: zmienność nastroju, niepokój wewnętrzny, rozkojarzenie, oszołomienie, stany paniki i lęku, agresywność, nadmierna aktywność u dzieci
 • objawy neurologiczne: bóle głowy, migreny
 • wstrząs anafilaktyczny
 • powszechnie wiadomo, że testy alergiczne serologiczne i testy alergiczne skórne nie są 100% pewne, szczególnie jeśli chodzi o alergię pokarmową
 • substancje chemiczne wykorzystywane w terapii lekowej działają tylko i wyłącznie przeciwobjawowo i nie wpływają w żaden sposób na patomechanizm alergii (dotyczy to zarówno najróżniejszych leków antyhistaminowych, stosowanych zapobiegawczo stabilizatorów mastocytów oraz najsilniejszych i najbardziej problematycznych kortykosteroidów)
 • w przypadku najcięższych alergii pokarmowych czyli form przewlekłych, które mogą powstać przy codziennym kontakcie z alergenem (tj. pszenica, mleko krowie, białko jaja kurzego) osoba uczulona, na skutek efektu maskowania, najczęściej w ogóle nie wie i nie podejrzewa, że jest uczulone na określone substancje
 • alergia ostra: reakcja alergiczna na substancje, na które wcześniej nastąpiło uczulenie. Substancje te kontaktują się z organizmem tylko okresowo, a nie ciągle. W takim przypadku, gdy  kontakt z alergenem nie jest zbyt częsty, to reakcja alergiczna zanika, aby przy kolejnym kontakcie znowu wystąpić
 • alergia przewlekła: jeżeli osoba uczulona ma kontakt z alergenem w sposób ciągły lub bardzo często (istnieje ciągłe obciążenie organizmu), to może w końcu dojść do włączenia całego organizmu  w proces chorobowy. W takiej sytuacji przewlekła reakcja alergiczna przechodzi w chorobę alergiczną, która może się usamodzielnić, tak, że w efekcie w coraz mniejszym stopniu można się doszukać związku z pierwotną alergią. Przykładem takiej choroby alergicznej jest atopowe  zapalenie skóry (AZS) czy przewlekła astma oskrzelowa
 • przewlekłe (centralne)  formy alergii powstają u ludzi silnie obciążonych dziedzicznie, często już we wczesnym dzieciństwie przez uczulenie na podstawowy pokarm podawany z reguły codziennie lub substancje, które znajdują się stale w organizmie (np. Candida przy przewlekłej grzybicy jelit, rtęć przy posiadaniu plomb amalgamatowych). Częsty  lub ciągły kontakt z alergenem maskuje prawie zawsze objawy, tzn. nie można rozpoznać bezpośredniego związku pomiędzy symptomami a alergią

Źródło:  Peter  Schumacher  “Biofizykalna Terapia Alergii”

Zalety terapii odczulania metodą biorezonansu na urządzeniu Bicom Optima:

 • odczulanie biorezonansem Bicom Optima ma spektakularne możliwości zastosowania w przypadku leczenia alergii każdego typu (alergie ostre i przewlekłe, alergie pokarmowe, pyłkowe, wziewne i inne)
 • leczenie alergii metodą biorezonansu nie obciąża organizmu osoby uczulonej tak jak stosowane objawowo leki alopatyczne
 • odczulanie biorezonansem jest metodą bezpieczną, bezinwazyjną, bez skutków ubocznych, dlatego też może być stosowana nawet u bardzo małych dzieci (już od 2-ego m-ca  życia)
 • parametry techniczne każdej terapii odczulania na urządzeniu Bicom Optima są każdorazowo dopasowywane przez terapeutę do konkretnego pacjenta   i jego stanu energetycznego w danym dniu odczulania
 • zawsze przed terapią właściwą odczulania danego alergenu, wykonujemy terapię podstawową, która ma przestroić i zharmonizować cały organizm pacjenta (poprawić jego ogólny stan energetyczny)  oraz usuwamy ew. blokady energetyczne, które mogą wpływać zaburzająco na skuteczność odczulania
 • w związku z tym, że nasz gabinet BIO OPTIMA ściśle przestrzega wyżej wymienionych zasad prowadzenia terapii metodą biorezonansu na aparacie Bicom Optima,  czas trwania pełnej  terapii odczulania  dla osób dorosłych wynosi  40-50 min.