OPIS METODY BIOREZONANSU

DO-BIOREZONANS

METODA BIOREZONANSU

U podstaw naukowych terapii biorezonansowej leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej.

 

W trakcie wieloletnich badań nad  działaniem fal elektromagnetycznych stwierdzono, że wszystko, co materialne (czyli cała materia żywa i nieożywiona) wytwarza pole elektromagnetyczne i posiada charakterystyczny dla siebie wzorzec częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych. 

Każdy człowiek posiada indywidualne spektrum drgań elektromagnetycznych, które obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz. Drgania  harmoniczne (prawidłowe) są emitowane przez każdy zdrowy organ i komórkę w ludzkim ciele. Drgania prawidłowe mogą zostać zakłócone i zniekształcone przez obecność w organizmie człowieka różnego rodzaju obciążeń organicznych (tj. bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, pleśnie, inne toksyny, alergeny) i nieorganicznych (tj. metale, w tym metale ciężkie, pestycydy, przemysłowe środki chemiczne). Jeśli drgania prawidłowe (harmoniczne) są zniekształcone przez obecność wyżej wymienionych obciążeń, w organizmie człowieka powstają drgania patologiczne (dysharmoniczne), które w dłuższym okresie mogą doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu również na poziomie biochemicznym, a w efekcie do powstania różnego rodzaju dolegliwości i chorób.

 

Dzięki temu, że drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną, można je wychwycić, zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod (wykorzystując efekt antenowy) i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego.  Drgania własne są przekazywane od osoby do aparatu BICOM OPTIMA za pomocą różnego rodzaju elektrod przykładanych do ciała. Pole magnetyczne elektrod jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji na poziomie elektromagnetycznym. W aparacie drgania patologiczne są przetwarzane w drgania terapeutyczne i dalej  przekazywane z powrotem z urządzenia do organizmu osoby, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne),
a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

 

Fizyczne właściwości fal elektromagnetycznych oraz możliwość wygaszania patologicznych fal elektromagnetycznych poprzez ich lustrzane odbicie ("mirror-image") wykorzystał w 1977 roku niemiecki lekarz Franz Morell oraz inżynier elektroniki Erich Rasche, tworząc urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowych  o nazwie MORA. Następnie w niemieckim Institut für Regulative Medizin Regumed (dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu "Bio-Communication"). Obecnie najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie tego typu na świecie, to model BICOM OPTIMA.  W całej Polsce działa kilkanaście urządzeń tej klasy, a w Warszawie tylko nasz gabinet dysponuje tym modelem urządzenia.

 

Zalety stosowania metody biorezonansu:

Metoda biorezonansu jest metodą bezbolesną, bezinwazyjną i całkowicie bezpieczną (nie są dodawane żadne sztucznie wytworzone częstotliwości, a jedynie te, które odbierane są z organizmu pacjenta) Może być z powodzeniem stosowana nawet u bardzo  małych dzieci, już od 2-ego miesiąca życia. Ta metoda nie wymaga rezygnacji z przyjmowania dotychczas stosowanych leków.

 

WYNIK TESTÓW PRZEPROWADZANYCH METODĄ BIOREZONANSU JEST NATYCHMIASTOWY.