OPIS METODY BIOREZONANSU

DO-BIOREZONANS

Terapia metodą biorezonansu

W trakcie wieloletnich badań nad działaniem fal elektromagnetycznych stwierdzono, że wszystko, co materialne (czyli cała materia żywa i nieożywiona) wytwarza pole elektromagnetyczne i posiada charakterystyczny dla siebie wzorzec częstotliwości emitowanych fal elektromagnetycznych.

Każdy człowiek posiada indywidualne spektrum drgań elektromagnetycznych, które obejmuje zakres od 1 Hz do ponad 1018 Hz. Drgania harmoniczne (prawidłowe) są emitowane przez każdy zdrowy organ i komórkę w ludzkim ciele. Drgania prawidłowe mogą zostać zakłócone i zniekształcone przez obecność w organizmie człowieka różnego rodzaju obciążeń organicznych (tj. bakterie, wirusy, pierwotniaki, grzyby, pleśnie, inne toksyny, alergeny) i nieorganicznych (tj. metale, w tym metale ciężkie, pestycydy, przemysłowe środki chemiczne). Jeśli drgania prawidłowe (harmoniczne) są zniekształcone przez obecność wyżej wymienionych obciążeń, w organizmie człowieka powstają drgania patologiczne (dysharmoniczne), które w dłuższym okresie mogą doprowadzić do zaburzeń funkcjonowania organizmu również na poziomie biochemicznym, a w efekcie do powstania różnego rodzaju dolegliwości i chorób przewlekłych.

Elektromagnetyczna natura drgań wytwarzanych przez dany organizm umożliwia ich odbieranie z powierzchni skóry za pomocą specjalnych elektrod, a następnie przesłanie za pomocą przewodów do aparatu terapeutycznego.

Tzw. drgania własne czyli impulsy elektromagnetyczne charakterystyczne dla danej osoby są przekazywane od osoby do urządzenia BICOM OPTIMA za pomocą różnego rodzaju elektrod przykładanych do ciała. Pole elektromagnetyczne elektrod jest niewielkie. W aparacie drgania patologiczne są przetwarzane w drgania terapeutyczne i dalej przekazywane z powrotem z urządzenia do organizmu osoby, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne), a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne).

Fizyczne właściwości fal elektromagnetycznych oraz możliwość wygaszania patologicznych fal elektromagnetycznych poprzez ich lustrzane odbicie ("mirror-image") wykorzystał w 1977 roku niemiecki lekarz Franz Morell oraz inżynier elektroniki Erich Rasche, tworząc urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowych o nazwie MORA. Następnie w niemieckim Institut für Regulative Medizin Regumed (dawniej: Brügemann Institut) opracowano sterowane komputerowo urządzenie do diagnostyki i terapii biorezonansowej pod nazwą BICOM (nazwa powstała od terminu "Bio-Communication"). Obecnie najnowocześniejsze i najbardziej zaawansowane technologicznie urządzenie tego typu na świecie, to model BICOM OPTIMA. W całej Polsce działa kilkanaście urządzeń tej klasy.

Dzięki urządzeniu BICOM OPTIMA możemy oferować Państwu szeroki  zakres  usług w zakresie testowania obciążeń organizmu i ich skutecznej eliminacji. Przeprowadzamy testowanie alergenów każdego rodzaju, badania na obecność pasożytów, wirusów, grzybów i pleśni, bakterii, metali, metali ciężkich i  pestycydów.  Aparat BICOM OPTIMA posiada ponad 1300 programów terapeutycznych, które można ze sobą łączyć w łańcuchy kilku programów stosowanych w czasie 1 sesji terapeutycznej w celu osiągnięcia optymalnych wyników terapii. BICOM OPTIMA umożliwia m.in. testowanie stanu poszczególnych narządów. Ma także bardzo szerokie zastosowanie w przypadku różnorodnych terapii, m.in. odpornościowych, schorzeń skóry, układu krążenia, układu ruchu, układu pokarmowego, układu moczowego, terapii przeciwbólowych, oczyszczających oraz  terapii nałogów.

 

Zalety stosowania metody biorezonansu:

Metoda biorezonansu jest metodą bezbolesną, bezinwazyjną i całkowicie bezpieczną (nie są dodawane żadne sztucznie wytworzone częstotliwości, a jedynie te, które odbierane są z organizmu pacjenta) Może być z powodzeniem stosowana nawet u bardzo  małych dzieci, już od 2-ego miesiąca życia. Terapia metodą biorezonansu nie wymaga rezygnacji z przyjmowania dotychczas stosowanych leków.

WYNIK TESTÓW JEST NATYCHMIASTOWY.